HomeВидеоигрыRelated VideosMore From: odislaw

Atari game - Sea Dragon - Final

12 ratings | 3777 views
Adventure International 1983
Category: Видеоигры
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (5)
tiniracoon (8 years ago)
i had this game ToT
odislaw (10 years ago)
już jest! przegapiłeś 2 filmiki wcześniej :)
miromicus2 (10 years ago)
Teraz czas na "Periscope Up!" ;]
miromicus2 (10 years ago)
dobre dobre, masz dryg do zręcznościówek
gedzior84 (10 years ago)
Kurcze, dobry jestes w te klocki :) Ja pamietam, kiedy gralem w to za młodzika, to nie potrafilem przezyc nawet minuty :P Ale za to strasznie podobaly mi sie efekty dzwiekowe :)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.