HomeХобби и стильRelated VideosMore From: Top Style Salon

Aminexil od Kérastase - návod k použití (how to apply)

50 ratings | 23937 views
Trápí vás nadměrné padání vlasů? Aminexil je ověřenou volbou, která řeší padání vlasů z mnoha příčin. Ve videu naleznete návod, jak se přípravek používá.
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.